700.000 

 Thuốc Diệt Côn Trùng LUCKY PERMRTHRIN 50 EC ( Chai Nhôm ) 1 Lit

Chuyên Diệt : Muỗi, Kiến, Gián;

Phun thuốc ở diện tích rộng;

Hoạt Chất Chính: PERMETHRIN 50 % + Solvent 50 %;

Có Mùi Nhẹ;

Cửa Hàng: C7/19P/6R ấp 3, Đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh;

Liên Hệ: 0908.145.811 – 0908.779.000  Ms nhàn – A Hà

 Thuốc Diệt Côn Trùng LUCKY PERMRTHRIN 50 EC ( Chai Nhôm )

700.000 

Nội dung nổi bật