[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trương trình khuyến mại “Tháng cô hồn 2018”.

Thời gian áp dụng từ 15 tháng 8 đến 03 tháng 9 Năm 2018.

Bảng giá khuyến mại 2018 cho từng loại thuốc diệt côn trùng.

 • Thuốc diệt mối PMC 90 DP : 130.000 đ/1 chai 100g.
 • Thuốc diệt mối mythic 240sc : 220.000 đ/1 chai 100ml.
 • Thuốc diệt mối Agenda 25ec : 880.000 đ/1 chai 1 Lít.
 • Thuốc diệt mối mọt Cislin 2.5EC : 920.000 đ/1 chai 1 Lit.
 • Thuốc diệt mối Terdomi 25EC : 110.000 đ/1 chai 100ml . 720.000 đ/1 chai 1 Lít.
 • Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC : 630.000 đ/1 Chai 1 Lít. 85.000 đ/1 chai 100 ml.
 • Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50 EC : 720.000 đ/1 Chai 1 Lít. 100.000 đ/1 chai 100ml.
 • Thuốc diệt muỗi Stmed Permethrin 50EC : 700.000 đ/1 Chai 1 Lít. 100.000 đ/1 chai 100ml.
 • Thuốc diệt muỗi kiến gián Fendona 10SC : Chai 1 Lít : 1590.000 đ. Chai 500ml 850.000 đ. Chai 50ml 150.000 đ.
 • Thuốc diệt muỗi và côn trùng Pekacon 100SC : 550.000 đ/1 Lít. 70.000 đ/ chai 100ml.
 • Thuốc diệt côn trùng Lucky Permethrin 50EC : 600.000 đ/ chai 1 Lít. 80.000 đ/1 chai 100ml.
 • Thuốc diệt muỗi Perme uk 50 EC : 680.000 đ/1 chai 1 Lít.
 • Thuốc diệt côn trùng Pestguard FG 161 : 700.000 đ chai 1 Lít.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]