GEL DIỆT GIÁN CAO CẤP SECLIRA

  • xuất xứ : Mỹ;
  • Sản phẩm của BASF Mỹ;
  • Khối lượng: 30 gram;
  • đối tượng sử dụng: Gián
  • Hàng cao cấp nên phảo ORDER TRƯỚC CÁC BẠN NHÉ
Logo basf
Nội dung nổi bật