– XUẤT XỨ TẠI: SYNGENTA THỤY SỸ;

– HOẠT CHẤT CHÍNH: LAMBDA – CYHALOTHRIN;

– AN TOÀN CHO NGƯỜI DÙNG;

– GIÁ BÌNH BÂN , HÀNG CAO CẤP;

– ĐƯỢC WHO / FAO CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AN TOÀN CHO NGƯỜI DÙNG;

– NẰM TRONG DANH SÁCH THUỐC DIỆT – PHÒNG CHỐNG MUỖI / CÔN TRÙNG QUỐC TẾ;

– LIÊN HỆ: 0967.443.811 – 0973.775.811 MS NHÀN;

– SẢN PHẨM LUÔN LUÔN CÓ HÀNG.

Nội dung nổi bật